สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 138 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-07-15 03:14:16
2ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-07-15 03:13:40
3ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านสองแพรก สสอ.เมือง2019-07-15 03:13:15
4ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทับปริก (ซื้อวัสดุแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนางานบริการทางการแพทย์ฯ)สสอ.เมือง2019-07-10 08:05:37
5ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-07-04 11:26:25
6ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-07-04 11:26:01
7ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2019-07-04 11:25:29
8จัดซื้อ/จัดจ้างตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มใช้เดือน กรกฎาคม 2562สสอ.เมือง2019-07-02 11:12:54
9ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-07-02 03:47:19
10ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2019-06-18 11:57:31
11ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2019-06-18 11:55:55
12ประกาศระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562สสอ.เมือง2019-06-18 09:05:00
13ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอัดบรรจุน้ำยาเคมีถังดับเพลิง รพ.สต.บ้านเกาะกลาง สสอ.เมือง2019-06-13 04:19:58
14ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2019-06-11 07:40:54
15ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในสถานบริการ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2019-06-11 07:22:13
16ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งวดที่ 2สสอ.เมือง2019-05-23 10:41:30
17ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-03-27 04:40:06
18ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-03-27 04:40:03
19ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2019-03-27 03:38:49
20ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้ป่วยนอก ห้องบัตร ห้องชันสูตร ห้องอนามัยและเด็ก พื้นที่ 135 ตรม. รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2019-03-25 09:14:53