สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 81 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข พชอ.เมืองกระบี่ ปีงบประมาณ 2562 (สสอ.)สสอ.เมือง2019-02-06 10:13:51
2ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเปิดฝาหน้า, ขยายเขตไฟฟ้า รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2019-02-04 12:07:16
3ประกาศแผนค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562สสอ.เมือง2019-02-01 11:06:11
4ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2019-01-30 08:10:06
5ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-01-30 03:49:38
6ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ รพ.สต.ติดดาว (สสอ.)สสอ.เมือง2019-01-25 05:55:02
7ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2019-01-22 08:28:03
8ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2019-01-04 02:09:48
9ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนจ้างต่ออายุโดเมนเนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2018-12-20 10:05:19
10ประกาศวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561สสอ.เมือง2018-12-20 04:38:27
11ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการปี 2562สสอ.เมือง2018-12-15 08:07:22
12ประกาศประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม61, มกราคม 62, กุมภาพันธ์62สสอ.เมือง2018-12-15 08:05:36
13ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)สสอ.เมือง2018-12-14 10:06:31
14ประกาศประกาศเผยแพร่แผนซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์, ปรับปรุงฝ้าเพดาน สสอ.สสอ.เมือง2018-12-14 10:00:31
15ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ไสไทยสสอ.เมือง2018-12-14 03:25:18
16ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2018-12-13 08:00:58
17ประกาศก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้ป่วยนอก ห้องบัตร ห้องชันสูตร ห้องอนามัยแม่และเด็ก พื้นที่ 135 ตรม.สสอ.เมือง2018-12-13 07:41:36
18จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินด้านหน้าพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำพื้นที่3.5ตารางเมตรรพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2018-12-07 04:19:40
19ประกาศรายงานผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562สสอ.เมือง2018-12-06 08:07:16
20ประกาศซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสสอ.เมือง2018-11-28 10:28:25