สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 60 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินด้านหน้าพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำพื้นที่3.5ตารางเมตรรพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2018-12-07 04:19:40
2ประกาศซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสสอ.เมือง2018-11-28 10:28:25
3จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างปรับปรุงใต้ท้องคานพื้นที่โล่ง เป็นผนังกั้นดินก่ออิฐเต็มแผ่นและหล่อคสล.สสอ.เมือง2018-11-26 08:06:21
4ประกาศจ้างทำสื่อรณรงค์ไข้เลือดออกสสอ.เมือง2018-11-23 03:36:39
5ประกาศจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงสสอ.เมือง2018-11-23 03:17:44
6จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ต่อเติมเป็นห้อง DPAC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสระ ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสสอ.เมือง2018-11-22 02:04:51
7จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงใต้ท้องคานพื้นที่โล่ง เป็นผนังกั้นดินฯรพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2018-11-19 05:10:30
8จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสสอ.เมือง2018-11-15 02:03:52
9จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านช่องพลี ด้วยวิธีe-biddingสสอ.เมือง2018-11-15 01:53:30
10ประกาศแผนการจัดซื้อพัสดุจากเงินงบประมาณไตรมาสที่1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562สสอ.เมือง2018-11-13 05:12:55
11จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเติมปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านคลองใหญ่ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่สสอ.เมือง2018-11-06 03:47:41
12จัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านในสระต.เขาทองสสอ.เมือง2018-10-25 01:31:02
13จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงใต้ท้องคานพื้นที่โล่ง เป็นผนังกั้นดินก่ออิฐเต็มแผ่นและหล่อคสล.สสอ.เมือง2018-10-17 08:40:08
14ประชาสัมพันธ์สาธารณสุข 100 ปีสสอ.เมือง2018-10-16 01:42:26
15ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 4555/2561 ลว8ตค.61 เรื่องการมอบอำนาจฯสสอ.เมือง2018-10-10 10:01:09
16แบบฟอร์มแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการสสอ.เมือง2018-09-07 09:17:23
17ประกาศแจ้งการโอนเงินจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขสสอ.เมือง2018-09-06 09:31:37
18ประชาสัมพันธ์ ขอจัดส่งเอกสารเผยแพร่ "จุลสารข่าววินัยและคุณธรรมฉบับที่ 5 ปีงบ 61"สสอ.เมือง2018-09-04 08:49:21
19ประกาศการปิดและปลดประกาศรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน Suniran2018-08-22 03:59:07
20ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดปลด ประกาศSuniran2018-08-22 03:58:35