สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 343 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (รพ.สต.บ้านช่องพลี)สสอ.เมือง2020-12-03 10:10:08
2ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ 2564 งวด1/2564สสอ.เมือง2020-12-02 11:23:38
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2020-11-24 05:00:06
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2020-11-24 04:58:04
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2020-11-17 09:06:17
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2020-11-17 07:57:29
7ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2020-11-17 05:46:24
8ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (รพ.สต.บ้านคลองม่วง)สสอ.เมือง2020-11-12 10:24:36
9ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (รพ.สต.บ้านในสระ)สสอ.เมือง2020-11-12 10:22:26
10ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (รพ.สต.บ้านนาตีน)สสอ.เมือง2020-11-12 10:15:35
11ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2020-10-27 04:00:04
12ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2020-10-22 03:38:38
13ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2020-10-20 08:00:23
14ประกาศแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสสอ.เมือง2020-10-15 10:47:49
15ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563สสอ.เมือง2020-10-15 10:47:08
16ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2020-10-15 10:46:15
17ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563)สสอ.เมือง2020-10-15 10:40:45
18ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่)สสอ.เมือง2020-10-14 07:01:36
19ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านช่องพลี (จ้างเหมาบันทีกข้อมูลฯ)สสอ.เมือง2020-10-07 10:50:05
20ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2020-09-24 06:25:21