สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 150 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อครุภัณฑ์คอมฯ, ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ) ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-09-12 09:46:22
2ประกาศประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2019-09-12 02:15:53
3ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-09-03 06:03:28
4ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2019-09-03 05:54:48
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-08-19 05:00:39
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกรกฎาคม และ เดือนสิงหาคม 2562สสอ.เมือง2019-08-18 11:32:34
7ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-08-13 03:39:38
8ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2019-08-13 03:39:11
9ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2019-08-13 03:38:09
10ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562สสอ.เมือง2019-08-02 10:35:00
11ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-07-22 04:24:10
12ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่(โครงการพชอ.)สสอ.เมือง2019-07-19 08:06:41
13ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-07-15 03:14:16
14ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-07-15 03:13:40
15ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านสองแพรก สสอ.เมือง2019-07-15 03:13:15
16ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทับปริก (ซื้อวัสดุแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนางานบริการทางการแพทย์ฯ)สสอ.เมือง2019-07-10 08:05:37
17ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-07-04 11:26:25
18ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-07-04 11:26:01
19ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2019-07-04 11:25:29
20จัดซื้อ/จัดจ้างตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มใช้เดือน กรกฎาคม 2562สสอ.เมือง2019-07-02 11:12:54