สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 169 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (ค.ติดดาวฯ+ค.ความปลอดภัยทางบก ทางน้ำฯ)สสอ.เมือง2019-11-11 09:54:04
2ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (ค.ติดดาวฯ+ค.ความปลอดภัยทางบก ทางน้ำฯ)สสอ.เมือง2019-11-11 09:53:59
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทับปริก(ซื้อวัสดุทางการแพทย์)สสอ.เมือง2019-10-31 02:48:52
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2019-10-11 04:27:26
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทับปริก2019-10-11 04:27:22
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:23
7ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:17
8ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:09
9ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:08
10ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2019-10-11 04:25:39
11ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-10-04 11:44:28
12ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2019-10-04 11:43:08
13ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2019-10-04 11:42:15
14ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านในไร่ สสอ.เมือง2019-10-04 11:41:24
15ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านช่องพลี สสอ.เมือง2019-10-04 11:40:32
16ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านเกาะกลาง สสอ.เมือง2019-10-04 11:32:19
17ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2019-10-04 03:08:14
18ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองม่วง สสอ.เมือง2019-10-04 03:03:48
19ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่ง (จ้างถ่ายเอกสาร, จ้างทำป้ายซีทรูฯ)สสอ.เมือง2019-09-17 08:32:15
20ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อครุภัณฑ์คอมฯ, ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ) ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-09-12 09:46:22