สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 391 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 สสอ.เมืองกระบี่ (ค.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)จังหวัดกระบี่)สสอ.เมือง2021-02-19 11:14:12
2ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 สสอ.เมืองกระบี่(เงินบำรุง)สสอ.เมือง2021-02-19 04:10:29
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2021-02-18 09:23:25
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2021-02-15 06:33:27
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2021-02-15 06:29:52
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2021-02-15 05:33:34
7ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2021-02-15 05:27:05
8ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2021-02-10 03:58:48
9ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2021-02-05 07:53:16
10ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2021-02-05 07:51:06
11ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2021-02-01 11:00:46
12ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2021-02-01 10:59:20
13ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2021-02-01 10:57:49
14ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2021-02-01 10:54:29
15ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2021-01-29 08:31:19
16ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2021-01-29 08:27:10
17ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2021-01-29 04:48:15
18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนาตีน2021-01-25 09:45:29
19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (จ้างก่อสร้างปรบปรุงห้องให้บริการแพทย์แผนไทย)2021-01-25 09:40:42
20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (จ้างก่อสร้างปรบปรุงห้องให้บริการแพทย์แผนไทย)สสอ.เมือง2021-01-25 09:39:18