สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 114 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งวดที่ 2สสอ.เมือง2019-05-23 10:41:30
2ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-03-27 04:40:06
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-03-27 04:40:03
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2019-03-27 03:38:49
5ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้ป่วยนอก ห้องบัตร ห้องชันสูตร ห้องอนามัยและเด็ก พื้นที่ 135 ตรม. รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2019-03-25 09:14:53
6ประกาศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-03-23 16:52:08
7ประกาศประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุดสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-03-23 15:58:28
8ประกาศคำสั้งแต่งตั้งคกก.ตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสกลุ่มหัวใจสีขาวสสอ.เมือง2019-03-23 14:23:06
9ประกาศประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-03-23 14:17:49
10ประกาศการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม นำไทย 4 ประการ และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-03-23 13:16:32
11ประกาศรายงานสรุปผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ สสอ.เมือง2019-03-23 13:05:19
12ประชาสัมพันธ์มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจการให้ประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ 2558สสอ.เมือง2019-03-23 10:15:33
13ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแก้ปัญหาปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนสสอ.เมือง2019-03-23 10:04:48
14ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสสอ.เมือง2019-03-23 10:00:58
15ประกาศรายงานการสรุปผลการดำเนินการประเมินผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบที่ 1 รอบ 6 เดือนสสอ.เมือง2019-03-23 09:57:08
16ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสสอ.เมืองกระบี่และการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2562สสอ.เมือง2019-03-23 09:45:37
17ประชาสัมพันธ์ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562สสอ.เมือง2019-03-23 09:08:59
18ประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ สสอ.เมือง2019-03-23 09:01:43
19ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐาน สสอ.เมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-03-23 08:52:58
20ประกาศสรุปผลการดำเนินงานอำเภอเมืองกระบี่ ปี 61สสอ.เมือง2019-03-21 14:25:24