สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 495 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2021-09-21 01:51:11
2ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2021-09-20 12:55:31
3ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2021-09-20 12:36:54
4ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2021-09-20 11:58:09
5ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2021-09-17 05:05:05
6ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2021-09-17 04:56:06
7ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2021-09-15 07:59:34
8ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2021-09-13 07:17:19
9ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 สสอ.สสอ.เมือง2021-09-09 08:23:49
10ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านตลองใหญ่สสอ.เมือง2021-09-09 08:03:02
11ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2021-09-09 07:51:15
12ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2021-09-09 07:40:19
13ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2021-09-09 05:39:27
14ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2021-09-03 03:52:45
15ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2021-09-03 03:46:40
16ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านช่องพลี2021-09-03 03:46:08
17ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2021-09-02 09:56:06
18ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 สสอ.(จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมฯ)2021-08-30 08:50:07
19ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 สสอ.(งบประมาณ จัดสรร พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 109)สสอ.เมือง2021-08-30 08:46:41
20ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 รพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2021-08-27 04:43:55