สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 166 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2019-10-11 04:27:26
2ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทับปริก2019-10-11 04:27:22
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:23
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:17
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:09
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2019-10-11 04:26:08
7ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2019-10-11 04:25:39
8ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-10-04 11:44:28
9ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2019-10-04 11:43:08
10ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2019-10-04 11:42:15
11ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านในไร่ สสอ.เมือง2019-10-04 11:41:24
12ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านช่องพลี สสอ.เมือง2019-10-04 11:40:32
13ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านเกาะกลาง สสอ.เมือง2019-10-04 11:32:19
14ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2019-10-04 03:08:14
15ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองม่วง สสอ.เมือง2019-10-04 03:03:48
16ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่ง (จ้างถ่ายเอกสาร, จ้างทำป้ายซีทรูฯ)สสอ.เมือง2019-09-17 08:32:15
17ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อครุภัณฑ์คอมฯ, ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ) ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2019-09-12 09:46:22
18ประกาศประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2019-09-12 02:15:53
19ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-09-03 06:03:28
20ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2019-09-03 05:54:48