สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 144 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-08-13 03:39:38
2ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2019-08-13 03:39:11
3ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2019-08-13 03:38:09
4ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562สสอ.เมือง2019-08-02 10:35:00
5ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-07-22 04:24:10
6ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่(โครงการพชอ.)สสอ.เมือง2019-07-19 08:06:41
7ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-07-15 03:14:16
8ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-07-15 03:13:40
9ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านสองแพรก สสอ.เมือง2019-07-15 03:13:15
10ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทับปริก (ซื้อวัสดุแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนางานบริการทางการแพทย์ฯ)สสอ.เมือง2019-07-10 08:05:37
11ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2019-07-04 11:26:25
12ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2019-07-04 11:26:01
13ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2019-07-04 11:25:29
14จัดซื้อ/จัดจ้างตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มใช้เดือน กรกฎาคม 2562สสอ.เมือง2019-07-02 11:12:54
15ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2019-07-02 03:47:19
16ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2019-06-18 11:57:31
17ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านในไร่สสอ.เมือง2019-06-18 11:55:55
18ประกาศระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562สสอ.เมือง2019-06-18 09:05:00
19ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอัดบรรจุน้ำยาเคมีถังดับเพลิง รพ.สต.บ้านเกาะกลาง สสอ.เมือง2019-06-13 04:19:58
20ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2019-06-11 07:40:54